We gaven Siska van grafisch ontwerpbureau Ruitervorm de ruimte om vanuit haar deskundigheid te kijken naar onze logo’s + tekst bij het (opnieuw) te bestellen visitekaartjes. Ruitervorm ging aan de slag en kwam met een verassende vernieuwde lay-out, een aangepast eigentijds lettertype en bracht een nuance kleurverschil toe. Het resultaat; een prachtig, vernieuwd, doeltreffend en passend visitekaartje.
Wij zijn er helemaal blij mee!

Peter & Carla Hartlief
Voeg & Renovatiebedrijf Doniaga en Fraucke

———————————

In gesprek met Siska over tekst en passie kom je echt tot beslissingen en conclusies. Ze is een geschikte partner om mee te overleggen als je (nog) niet weet hoe je product er uit moet komen te zien. Haar coachende eigenschappen brengen je verder in het proces naar een eindproduct. Heel prettig.

Pieteke de Boer
Dichter, twichter, creatief mens, medewerker informatie en advies

———————————

Ruitervorm heeft voor de Pingjumer Gulden Halsband en de Hemdijk tussen Blauwhuis en Tjerkwerd informatieborden gemaakt. Vanuit de mienskip komen er erg positieve reacties, ze zijn blij met de mooie borden. We hebben prettig samengewerkt met Ruitervorm. Ze denken goed mee en zijn flexibel. Naast het maken van de lay out, denken ze ook mee over de inhoud.
 
Yvonne Boonstra
Gemeente Súdwest-Fryslân

———————————

Fries in Vorm –  Ruitervorm
Een aantal jaar werkt de Afûk nu al weer samen met Ruitervorm. En dat bevalt blijkbaar prima. Vorig jaar hebben Siska Ruiter en ik voor het eerst samen mogen werken aan de promotie van de taalcursussen Fries. De taalcursussen zijn er voor het leren verstaan, lezen, spreken en schrijven van de Friese taal. Om iedereen goed te kunnen informeren is er een cursuswebsite, maar de marketingcampagne is minstens zo belangrijk. Alles draait om communicatie. Na een eerste kennismaking bleek dat we allebei uitstekend kunnen luisteren. En dat is prettig. Want hoe breng je het cursusprogramma dichtbij de mensen en informeer je ze op een juiste manier.

Frysk yn Foarm – Ruitervorm
De gearwurking tusken de Afûk en Ruitervorm bestiet yntusken al wer in oantal jier. En blykber befalt dat goed. Ferline jier hawwe Siska Ruiter en ik foar it earst gearwurke oan de promoasje fan de taalkursussen Frysk. De taalkursussen binne der foar it ferstean, lêzen, praten en skriuwen fan it Frysk. Om elkenien sa goed as mooglik te ynformearjen is der in kursuswebside, mar is de marketingkampagne op syn minst sa wichtich. It giet allegear om kommunikaasje. Nei it yn ’e kunde kommen die bliken dat wy beide goed harkje kinne. En dat is noflik. Want hoe bringst it kursusprogramma tichtby de minsken en ynformearrest harren op in goede wize.

Lineke Kuiper
Adviseur & Organisator
Taalcursussen Fries – Afûk