De Nije

Wolkom, lêzer fan De Nije!

Kleurje de tekening yn sadat der in moai patroan ûntstiet. Ast dat leuk fynst, diel him dan op Instagram (#patroandenije en @siska_groengrafisch).

Sa kinst de tekening útprintsje:
• gean mei de cursor op de tekening stean
• druk op de rjochter mûsknop
• kies foar “afbeelding openen in nieuw tabblad”
• gean neist de tekening stean, druk op de rjochter mûsknop en kies foar “afdrukken”

In soad wille tawinske!